Header image  
Verzekeringsmakelaars  
  [ HOME ]
 
 

Voor een vrijblijvende offerte U gelieve ons de volgende gegevens te bezorgen:

Benaming
Adres
Postcode en Plaats
Gedetailleerde omschrijving van de uitgeoefende aktiviteiten
Aantal arbeiders
Aantal bedienden
Uitgekeerde loonmassa afgelopen jaar x1000 EURO
Indien reeds een bestaand bedrijf statistiek van de laatste 5 jaar laten geworden. Deze kan bekomen worden bij uw huidige verzekeringmaatschappij.
(Indien ook voor de bedrijfsleider ook een waarborg te voorzien)
Brutoloon bedrijfsleider
EURO
De vergoedingen voortspruitend uit de arbeidsongevallenverzekering worden berekend op basis van het wettelijk plafond (Heden 25.893,45 €) Dient de vergoeding berekend te worden op het loon dat dit plafond overschrijdt? (-exedent) Ja
Neen
Offerte te sturen via
E-mail
Telefoon
Fax
Post
Email/nummer

T.a.v.