Header image  
Verzekeringsmakelaars  
  [ HOME ]
 
 

Voor een vrijblijvende offerte U gelieve ons de volgende gegevens te bezorgen per te verzekeren voertuig:

Verzekeringnemer
Adres
Postcode en Plaats
Ligging risico
Eigenaar of huurder van een VOLLEDIG gebouw
Kapitaal gebouw x 1000 EURO
Kapitaal inhoud x 1000 EURO
Huurder van een gedeelte van een gebouw (vb. studio of appartement)
Maandelijkse huur
(indien huurder van een deel van het gebouw)
EURO
Werkelijke waarde van het gebouw
(indien huurder een volledig gebouw)
x 1000 EURO
Kapitaal inhoud x 1000 EURO
Als de waardebepaling van het gebouw geschiedt met het evaluatierooster van de maatschappij dan is er bij schadegeval geen toepassing van de evenredigheidsregel.
Indien diefstalverzekering gewenst:
Is het gebouw regelmatig bewoond? Ja
Neen
Is het alleenstaand of belendend? Aleenstaand
Belendend
Is er een alarmsysteem geplaatst? Ja
Neen
Zo ja, is het BVVO goedgekeurd? Ja
Neen
Welk bedrag wenst u te verzekeren in diefstal EURO
Offerte te sturen via
E-mail
Telefoon
Fax
Post
Email/nummer

T.a.v.